oferta

Jesteśmy liderem na rynku wykonawstwa klinkierowych elewacji murowanych i prefabrykowanych z betonu architektonicznego.

Zakres naszych usług specjalistyczno-wykonawczych:

Profesjonalne doradztwo przy doborze najlepszych materiałów elewacyjnych w zakresie licowania cegłą lub płytką klinkierową oraz montażu elewacyjnych prefabrykatów betonowych,

Wsparcie merytoryczne i pełną pomoc przy wyborze i opracowaniu optymalnego projektu wykonawczego elewacji wykonywanych z cegły licowej klinkierowej, ręcznie formowanej i betonowej, aby spełniał wszystkie kryteria inwestora i wymogi techniczne oraz technologiczne,

Szybka i kompleksowa usługa w zakresie profesjonalnego wykonania elewacji w systemie murowanym oraz prefabrykowanym betonowym i zapewniamy pełną obsługę w całym zakresie zleconych prac, począwszy od wykonania obmiarów, aż po przygotowanie placu budowy,

Najlepsza jakość materiałów. Pracujemy tylko na materiałach budowlanych elewacyjnych najwyższej jakości, tak aby bez obaw dać gwarancję i rękojmię na wszystkie prace wykonywane przez nas na elewacjach,

Najwyższy poziom usług. Inwestycję prowadzimy zgodnie z wytycznymi projektu, wymaganiami architekta, zawsze pod nadzorem naszego doświadczonego kierownika i menadżera projektu, szanujemy też nietypowe życzenia inwestora,

Ciągła kontrola jakości. Prowadzimy cotygodniowe raportowanie postępu budowlanych prac elewacyjnych wzbogacone dokumentacją fotograficzną i szczegółowym opisem prowadzonych prac,

Wsparcie na każdym etapie inwestycji. Zapewniamy pomoc przy wszelkich procedurach odbiorowych.

Specjalizujemy się w klinkierowym murarstwie licowym od ponad dwudziestu lat.

Naszym Inwestorom zapewniamy:

Pomoc w doborze systemowego materiału elewacyjnego (cegieł licowych, dedykowanych zapraw do murowania i fugowania oraz impregnatów zarówno hydrofobowych jaki i antygrafitti).

Profesjonalne przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy (jesteśmy samowystarczalni i tworzymy własne zaplecze dla prowadzonych przez nas prac elewacyjnych).

Precyzyjną dostawę odpowiedniej ilości budowlanych materiałów elewacyjnych (możemy zapewnić dostawę dowolnego typu cegieł licowych jakie dostępne są na rynku).

Doświadczony zespół (wszystkie nasze prace prowadzą murarze z wieloletnim doświadczeniem, zawsze pod nadzorem wykwalifikowanych kierowników robót).

Nadzór naszego odcinka robót na każdym etapie budowy (prowadzimy stały nadzór prowadzonych prac, aby zapewnić jak najwyższą jakość i gwarancję na realizowane elewacje).

Optymalizację całego procesu przygotowywania i wykonywania elewacji (na każdym etapie inwestycji wspieramy zarówno inwestora jak i projektanta, pomagamy w doborze materiałów, rozwiązywaniu nietypowych detali wykonawczych).

Zrealizowaliśmy ponad 300 tys. m2 elewacji licowanych klinkierem

Lista najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

Najpopularniejsze pytania dotyczące realizacji inwestycji w technologii licowania cegłą (klinkierową, ceramiczną, betonową) lub płytką elewacyjną klinkierową. W razie pytań innych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

W jaki sposób wykleić elewację z płytek klinkierowych?

- Wykonujemy usługę licowania elewacji płytkami klinkierowymi wysokiej jakości, pochodzącymi od sprawdzonych dostawców. Układamy płytki elewacyjne w dowolnych wątkach murarskich (wszelkie znane wątki typowe dla murowania tradycyjnego, a także wątki eksperymentalne, co oczywiście wpływa na ostateczną cenę metra kwadratowego wykonanej elewacji). Narożniki elewacji płytkowanych możemy wykonać za pomocą płytek narożnikowych lub łączenia doczołowego. Absolutnie nie wykonujemy narożników szlifowanych, ponieważ to rozwiązanie nie sprawdza się w dłuższym okresie czasu. UWAGA: Nie wykonujemy elewacji licowanych płytką elastolitową.

Jak przygotować podłoże pod licowanie płytką klinkierową?

- Jesteśmy specjalistami w szybkim, precyzyjnym i czystym układaniu płytek klinkierowych na gotowych podłożach styropianowych wykończonych warstwą kleju z zatopioną siatką. Płytkę klinkierową układamy na przygotowanym dla nas idealnie płaskim i równym podłożu termoizolacyjnym (styropianie lub wełnie mineralnej, skalnej, itp.). Płyty izolacyjne muszą być klejone do ściany na całej powierzchni, a także dodatkowo przymocowane za pomocą kołków z metalowym trzpieniem (minimum 5 kołków na m2 elewacji, kołki dodatkowo zagęścić przy krawędziach elewacji). Kołkowanie należy wykonać dopiero po utwardzeniu warstwy izolacyjnej warstwą kleju zbrojonego siatką elastyczną (dwuwarstwowo przy krawędziach otworów), pamiętając o zaszpachlowaniu talerzyków dociskowych klejem. Tak przygotowane podłoże nasza ekipa może bezpiecznie wykończyć płytką klinkierową. W uzasadnionych przypadkach układamy też płytki elewacyjne na ścianach jednowarstwowych, na zaciągniętych odpowiednią zaprawą jednolitych równych ścianach. Po wykonaniu płytkowania w osobnym procesie wykonujemy fugowanie na kolor wybrany przez inwestora (zaprawa do fugowania barwiona w masie).

Jak poprawnie wykonać elewację z cegły klinkierowej?

- Wykonujemy licowanie ścian cegłą klinkierową maszynową, ręcznie formowaną i betonową. W zakres wykonywanych przez nas prac poza dekoracyjnym murowaniem licowym wchodzi również montaż izolacji termicznych pionowych (wełna mineralna z welonem, styropian), układanie poziomych izolacji przeciwwilgociowych (tradycyjne folie hydroizolacyjne układane na sucho oraz nowoczesne EPDM klejone na masy uszczelniające), wykonujemy też montaż systemów podkonstrukcji wsporczej i kotwiącej ścian i wypełnianie systemowych szczelin dylatacyjnych za pomocą taśm rozprężnych. Montujemy nadproża o dowolnie wybranych układach cegieł (wątki poziome, pionowe, skośne, wysunięte i wycofane). Wykonujemy gzymsy dekorujące lub wieńczące elewację, ozdobne ścianki kolankowe i dekoracyjne akcenty murarskie (ściany ażurowe i ceglane mozaiki z cegieł wysuwanych przed lico muru, a także układy bezprzewiązkowe zbrojone murforami ze stali nierdzewnej). Po wykonaniu murowania w osobnym procesie wykonujemy fugowanie na kolor wybrany przez inwestora (zaprawa do fugowania barwiona w masie).

Jak rozpocząć murowanie ściany klinkierowej?

- Możemy wymurować elewację ceglaną od dowolnego poziomu startowego, czy to poziomu terenu, czy od dowolnej kondygnacji. Wykonujemy też murowania tzw. ścianek dociskowych (startowych) od poziomu ław fundamentowych, które stanowią w tym przypadku stabilną podstawę pod wykonanie murowania licowego z dekoracyjnej cegły elewacyjnej. W szczególnym przypadku kiedy nie ma możliwości wykonania ścianek startowych istnieje możliwość wymurowania elewacji ceglanej opartej na stalowej podkonstrukcji wsporczej, która przeniesie ciężar elewacji na wieńce żelbetowe i ściany konstrukcyjne budynku. Analogicznie możemy wykonać murowanie dowolnej części elewacji na dowolnej kondygnacji budynku, wtedy za każdym razem opieramy ceglany mur na stalowej, nierdzewnej konstrukcji wsporczej.

Jakie materiały elewacyjne wykorzystujemy przy licowaniu ścian klinkierem?

W naszej pracy wykorzystujemy tylko markowe kleje i masy do fugowania od pewnych dostawców. Korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawdzonych, przetestowanych przez nas produktów. Każdy materiał elewacyjny ma inne wymagania technologiczne, więc to po naszej stronie pozostaje decyzja o doborze komponentów do cegły i płytki klinkierowej. Pracujemy na materiałach własnych i powierzonych, o ile zostaną przez nas zaakceptowane. Nie wykorzystujemy materiałów elewacyjnych pochodzących z niepewnego źródła, tanich produktów „marketowych” zapraw niewiadomego pochodzenia, ani też produktów przeterminowanych i niewłaściwie magazynowanych (uszkodzonych, zbrylonych i zawilgoconych).

Jak rozliczamy wykonywane prace elewacyjne?

- Zwyczajowo ostateczne rozliczenie następuje na bazie protokołu powykonawczego wykonanego na postawie pomiarów powykonawczych elewacji mierzonej po wyfugowanej powierzchni. Dodatkowo rozliczane są narożniki elewacji i glify (w przypadku płytkowania). Otwory okienne poniżej 1m2 nie są odejmowane od powierzchni wykonanej elewacji. Podstawowa stawka ulega zwiększeniu w przypadku wykonywania prac nietypowych (murowanie ażurowe, gzymsy, uskoki i załamania elewacji). Dopuszczamy rozliczenie oparte o ryczałt, jednak w takim wypadku niezbędna jest dokładna dokumentacja projektowa wykonawcza stanowiąca podstawę do oszacowania powierzchni elewacji (w przypadku zmian w projekcie stawka ryczałtowa również ulega zmianie).

Jak rozwiązujemy problem rusztowań elewacyjnych?

- Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne szkolenia BHP oraz wysokościowe, do prac na rusztowaniach. Posiadamy własne profesjonalne rusztowania elewacyjne, z których możemy skorzystać przy naszych pracach elewacyjnych. Rozliczenie za dostawę, montaż, dzierżawę i demontaż rusztowania przyjmowane jest za metr kwadratowy zarusztowanej elewacji. Oczywiście możemy korzystać z atestowanych rusztowań inwestora lub generalnego wykonawcy.

Jakie mamy zaplecze techniczne przy wykonywaniu elewacji klinkierowych i z betonu architektonicznego?

- Na każdej naszej realizacji elewacyjnej tworzymy własne zaplecze techniczne i socjalne. Korzystamy z własnych kontenerów mieszkalnych i magazynowych, które dostarczamy na budowę własnym transportem. Od inwestora potrzebujemy zapewnienia wody do celów technicznych i prądu do zasilenia elektronarzędzi i wciągarek budowlanych mocowanych do rusztowań.

opracował: Adam Powojewski

Zaufali nam najwięksi gracze z branży budowlanej i wykonawczej.

Dla takich firm jak Hochtief, Skanska, Erbud, Eiffage, Unibep, Budimex, Polimex-Mostostal, Warbud, Porr, Ghellamco realizowaliśmy największe tematy elewacyjne w Polsce, Niemczech i Belgii.

opracował: Adam Powojewski