Dom Księdza Seniora Kiełpin pod Warszawą

\"narożnik-jednego-z-budynków-domu-księdza-seniora-w-Kiełpinie-klinkierowe-elewacje-tworzą-bezpieczne-tło-dla-innych-detali-architektonicznych\"

Wykonawstwo obiektów sakralnych stanowi zupełnie inną działkę budowlanego tortu, tu pracują najlepsi, a wymagania \”inwestora\”są największe.

Rok 2010. Chociaż cegła i budownictwo ceglane od wieków nieodłącznie kojarzy się z architekturą sakralną lub obiektami użyteczności publicznej da się również wykorzystać do tworzenia obiektów nieco \”bardziej przyziemnych\”… Tak jest i tym razem chociaż ciężko powiedzieć czy Dom Kapłana Seniora w Kiełpinie jest bardziej budowlą świecką czy sakralną. Tak czy inaczej udało się ciekawie połączyć bardzo nowoczesne choć surowo kubistyczne bryły z tradycyjną ceglaną elewacją. Znawcy tematyki budowlanej z pewnością zwrócą uwagę na pewne nawiązania form  architektonicznych kompleksu domu Księdza Seniora do najlepszych wzorców i najsłynniejszych nazwisk czołowych twórców. W połączeniu intensywnego koloru elewacji z białymi horyzontalnymi pasami i grafitową krawędzią dachu widać silne nawiązania do projektu \”Robbie House\” autorstwa Franka Lloyda Wrighta.

\"dom-księdza-seniora-kiełpin-kompleks-dwukondygnacyjnych-budynków-licowanych-czerwoną-cegłą-klinkierową\"

Klinkierowe elewacje Domu Księdza Seniora w Kiełpinie.

To co uda się stworzyć projektantowi musi niestety jeszcze wykonać rzemieślnik, murarz czy cieśla. Zasada jest prosta jeżeli coś da się zaprojektować to musi się to dać zbudować. Prosta tynkowana elewacji potrafi skryć i zamaskować wiele błędów projektowych, czy wykonawczych. Niestety elewacje wykonane z powtarzalnego ceglanego modułu zawsze stanowią przed wykonawcą duże wyzwanie. Trzeba przestrzegać założonego w projekcie rytmu elewacji, trzeba zadbać o narożniki, zakończenia i dylatacje łagodzące naprężenia działające na licującą elewacje ceglaną okładzinę. Są to główne przyczyny z powodu których trójwarstwowe mury i ceglane elewacje są tak drogie w wykonawstwie.

\"zabudowania-kompleksu-domu-księdza-emeryta-w-kiełpinie-licowane-charakterystyczną-czerwoną-cegłą\"

Każde zlecenie na wykonanie elewacji jest inne, system zamocowania, podział elewacji, dylatacje poziome i pionowe, rodzaj startu (ze ścianki dociskowej lub konsoli wsporczej), materiał, wielkość fugi i jej spoinowanie (wklęsłe, wypukłe, jedno i dwuetapowe), nawet cegła za każdym razem jest inna. Wiadomo. Na rynku wybór jest praktycznie nieograniczony, a paleta barwi struktury lica cegieł i zapraw do fugowania jest ogromna. Do tego wszystkiego dochodzą terminy, nadzory, odbiory, nieprzewidywalna pogoda no i oczywiście jest jeszcze presja inwestora na najwyższą możliwą jakość. Ciężkie jest życie firmy budowlanej. Chociaż z drugiej strony satysfakcja z dobrze wykonanej murarskiej roboty jest tego warta.

\"dokładnie-wymurowany-ceglany-narożnik-jednego-z-budynków-kompleksu-zabudowań-dla-księzy-seniorów-w-kiełpinie\"

autor: Adam Powojewski