O cegle wiemy wszystko

Specjalizujemy się w klinkierowym murarstwie licowym od ponad dwudziestu lat.

Budujemy z wizją 1 of 3 O cegle wiemy wszystko 2 of 3 Stylowo tworzymy elewacje 3 of 3
- Wykonujemy usługę licowania elewacji płytkami klinkierowymi wysokiej jakości, pochodzącymi od sprawdzonych dostawców. Układamy płytki elewacyjne w dowolnych wątkach murarskich (wszelkie znane wątki typowe dla murowania tradycyjnego, a także wątki eksperymentalne, co oczywiście wpływa na ostateczną cenę metra kwadratowego wykonanej elewacji). Narożniki elewacji płytkowanych możemy wykonać za pomocą płytek narożnikowych lub łączenia doczołowego. Absolutnie nie wykonujemy narożników szlifowanych, ponieważ to rozwiązanie nie sprawdza się w dłuższym okresie czasu. UWAGA: Nie wykonujemy elewacji licowanych płytką elastolitową.
- Jesteśmy specjalistami w szybkim, precyzyjnym i czystym układaniu płytek klinkierowych na gotowych podłożach styropianowych wykończonych warstwą kleju z zatopioną siatką. Płytkę klinkierową układamy na przygotowanym dla nas idealnie płaskim i równym podłożu termoizolacyjnym (styropianie lub wełnie mineralnej, skalnej, itp.). Płyty izolacyjne muszą być klejone do ściany na całej powierzchni, a także dodatkowo przymocowane za pomocą kołków z metalowym trzpieniem (minimum 5 kołków na m2 elewacji, kołki dodatkowo zagęścić przy krawędziach elewacji). Kołkowanie należy wykonać dopiero po utwardzeniu warstwy izolacyjnej warstwą kleju zbrojonego siatką elastyczną (dwuwarstwowo przy krawędziach otworów), pamiętając o zaszpachlowaniu talerzyków dociskowych klejem. Tak przygotowane podłoże nasza ekipa może bezpiecznie wykończyć płytką klinkierową. W uzasadnionych przypadkach układamy też płytki elewacyjne na ścianach jednowarstwowych, na zaciągniętych odpowiednią zaprawą jednolitych równych ścianach. Po wykonaniu płytkowania w osobnym procesie wykonujemy fugowanie na kolor wybrany przez inwestora (zaprawa do fugowania barwiona w masie).
- Wykonujemy licowanie ścian cegłą klinkierową maszynową, ręcznie formowaną i betonową. W zakres wykonywanych przez nas prac poza dekoracyjnym murowaniem licowym wchodzi również montaż izolacji termicznych pionowych (wełna mineralna z welonem, styropian), układanie poziomych izolacji przeciwwilgociowych (tradycyjne folie hydroizolacyjne układane na sucho oraz nowoczesne EPDM klejone na masy uszczelniające), wykonujemy też montaż systemów podkonstrukcji wsporczej i kotwiącej ścian i wypełnianie systemowych szczelin dylatacyjnych za pomocą taśm rozprężnych. Montujemy nadproża o dowolnie wybranych układach cegieł (wątki poziome, pionowe, skośne, wysunięte i wycofane). Wykonujemy gzymsy dekorujące lub wieńczące elewację, ozdobne ścianki kolankowe i dekoracyjne akcenty murarskie (ściany ażurowe i ceglane mozaiki z cegieł wysuwanych przed lico muru, a także układy bezprzewiązkowe zbrojone murforami ze stali nierdzewnej). Po wykonaniu murowania w osobnym procesie wykonujemy fugowanie na kolor wybrany przez inwestora (zaprawa do fugowania barwiona w masie).
- Możemy wymurować elewację ceglaną od dowolnego poziomu startowego, czy to poziomu terenu, czy od dowolnej kondygnacji. Wykonujemy też murowania tzw. ścianek dociskowych (startowych) od poziomu ław fundamentowych, które stanowią w tym przypadku stabilną podstawę pod wykonanie murowania licowego z dekoracyjnej cegły elewacyjnej. W szczególnym przypadku kiedy nie ma możliwości wykonania ścianek startowych istnieje możliwość wymurowania elewacji ceglanej opartej na stalowej podkonstrukcji wsporczej, która przeniesie ciężar elewacji na wieńce żelbetowe i ściany konstrukcyjne budynku. Analogicznie możemy wykonać murowanie dowolnej części elewacji na dowolnej kondygnacji budynku, wtedy za każdym razem opieramy ceglany mur na stalowej, nierdzewnej konstrukcji wsporczej.

W naszej pracy wykorzystujemy tylko markowe kleje i masy do fugowania od pewnych dostawców. Korzystamy tylko i wyłącznie ze sprawdzonych, przetestowanych przez nas produktów. Każdy materiał elewacyjny ma inne wymagania technologiczne, więc to po naszej stronie pozostaje decyzja o doborze komponentów do cegły i płytki klinkierowej. Pracujemy na materiałach własnych i powierzonych, o ile zostaną przez nas zaakceptowane. Nie wykorzystujemy materiałów elewacyjnych pochodzących z niepewnego źródła, tanich produktów „marketowych” zapraw niewiadomego pochodzenia, ani też produktów przeterminowanych i niewłaściwie magazynowanych (uszkodzonych, zbrylonych i zawilgoconych).

- Zwyczajowo ostateczne rozliczenie następuje na bazie protokołu powykonawczego wykonanego na postawie pomiarów powykonawczych elewacji mierzonej po wyfugowanej powierzchni. Dodatkowo rozliczane są narożniki elewacji i glify (w przypadku płytkowania). Otwory okienne poniżej 1m2 nie są odejmowane od powierzchni wykonanej elewacji. Podstawowa stawka ulega zwiększeniu w przypadku wykonywania prac nietypowych (murowanie ażurowe, gzymsy, uskoki i załamania elewacji). Dopuszczamy rozliczenie oparte o ryczałt, jednak w takim wypadku niezbędna jest dokładna dokumentacja projektowa wykonawcza stanowiąca podstawę do oszacowania powierzchni elewacji (w przypadku zmian w projekcie stawka ryczałtowa również ulega zmianie).

- Wszyscy nasi pracownicy posiadają stosowne szkolenia BHP oraz wysokościowe, do prac na rusztowaniach. Posiadamy własne profesjonalne rusztowania elewacyjne, z których możemy skorzystać przy naszych pracach elewacyjnych. Rozliczenie za dostawę, montaż, dzierżawę i demontaż rusztowania przyjmowane jest za metr kwadratowy zarusztowanej elewacji. Oczywiście możemy korzystać z atestowanych rusztowań inwestora lub generalnego wykonawcy.

- Na każdej naszej realizacji elewacyjnej tworzymy własne zaplecze techniczne i socjalne. Korzystamy z własnych kontenerów mieszkalnych i magazynowych, które dostarczamy na budowę własnym transportem. Od inwestora potrzebujemy zapewnienia wody do celów technicznych i prądu do zasilenia elektronarzędzi i wciągarek budowlanych mocowanych do rusztowań.