Dekoracyjne ogrodzenia murowane

\"Ogrodzenie

W naszej praktyce budowlanej trafiają się również tematy nie do końca typowe, wymagające dużej wprawy przy pracach murarskich. Dekoracyjne ogrodzenia murowane z pełnej cegły stanowią tylko niewielki wycinek naszej działalności, wymagają jednak od naszych budowlańców dużo więcej wysiłku i staranności. Powtarzające się moduły słupów i murki przęseł determinują koordynację wymiarową kolejnych pól ogrodzenia, dlatego że każdy element musi się powtarzać zgodnie z dokładnie rozliczonym projektem. Każda cegła jaka pojawia się w murowanej układance ogrodzenia ma swoje dokładnie zaprojektowane miejsce, każde wiązanie jest starannie zaprojektowane, każdy wysunięty gzyms i podcięcie na froncie ręcznie wymurowanego słupa jest dokładnie rozliczony tak aby znajdował się idealnie w linii z sąsiednimi powtarzalnymi elementami ogrodzenia.

\"Ogrodzenie

W przypadku tej konkretnej inwestycji projekt architektoniczno – budowlany uzgodniony z warszawskim urzędem Konserwatora Zabytków zakładał odtworzenie fragmentu historycznego ogrodzenia kompleksu zabudowań dawnej Fabryki Wódek \”Koneser\”. Stan zachowania niektórych przęseł pozwalał na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i wykonanie idealnej repliki ogrodzenia z nowej cegły (niestety w wielu przypadkach stara cegła się nie zachowała). Kolejny raz mieliśmy więc niewątpliwą przyjemność murować z nowej cegły stylizowanej na dekoracyjne formowaną historyzującą. Efekt naszej pracy możecie Państwo podziwiać przy ul. Białostockiej zamykającej od zachodu kompleks Praskiego Centrum Koneser. A delikatne wykwity pojawiające się na cegłach ogrodzenia są naturalnym procesem wynikającym z reakcji chemicznej zachodzącej w tradycyjnej zaprawie murarskiej podczas wiązania.

opracował: Adam Powojewski